نحوه مصرف و نکات ضروری انواع ماسک مو

نحوه مصرف و نکات ضروری انواع ماسک مو

شناخت مواد       متناسب باهر مواد موثر برای درمان تار مو در هر نوع ماسک مو موجود میباشد.       به طور مثال: اگر مویی آسیب دیدگی ۵۰% به همراه خشکی ۴۰% دارا باشد. شما میتوانید از ترکیب ماسک مو       پروتئین و ماسک مو احیاکننده استفاده کنید تا هر دومورد آسیب دیدگی و خشکی مو […]

ادامه مطلب »