• 40موس با فرمول جدید و با مواد ژل مانند
  • حجم دهنده و درخشان کننده
  • جلوگیری از خشک شدن مو
  • حالت دهنده موهای فر و مجعد
  • نرم کنندگی بیشتر نسبت به انواع موس ها