• 30تنظیم کننده غدد چربی پوست سر
  • از بین برنده سفیدک مو
  • تامین کننده کمبود ویتامین مو