• 28
  • ترمیم کننده موهای آسیب دیده
  • حاوی مواد تقویت کننده
  • شفاف کننده و حالت دهنده