• 41تقویت کننده ساقه و ریشه مو
  • براق کننده و نرم کننده قوی
  • شانه کردن آسان مو
  • جلوگیری از دوشاخگی سرمو بعداز عمل رنگ و مش
  • صاف کننده موهای فر و مجعد