33

  • رنگ مو را تا ۹پرده روشن میکند
  • به آسانی با اکسیدان مخلوط میشود
  • کاربردی آسان و بسیار مقرون به صرفه