• 29مناسب موهای خیلی خشک و ضعیف
  • ترمیم و مرطوب کننده
  • ضد موخوره