14

  • ترمیم کننده موهای شکننده
  • لطافت دهنده
  • براق کننده
  • درمان موخوره (دو شاخگی مو)
  • از بین برنده الکتریسیته مو