• 24
  • ضد حساسیت
  • حاوی نرم کننده و ضد قرمزی
  • پوشش سفیدی مو در رنگ های روشن