10_1 مواد ترکیبی مایع ریموور حتما از دو محلول در جعبه به میزان مساوی باید ترکیب شود و مدت زمان مکث ۴۵ الی ۶۰ دقیقه میباشد در حین مکث موها را به آرامی ماساژ داده و کمی از باد گرم سشوار گرفته شود و بعداز مدت زمان مقدر موها را دوبار با شامپو زیاد شست کنید

نکته : بهترین حالت پایه رنگ زدایی این محصول ۲ الی ۳ میباشد

نکته : از این محصول شما میتوانید برای گرفتن پایه دکلره بهتر قبل یا بعد از دکلره استفاده کنید

نکته : قبل از دکلره حتما از شامپو قلیایی استفاده و موها را کامل خشک کنید و بعد مایع ریموور استفاده کنید

نکته : اگر دسترسی به شامپو قلیایی ندارید از اکسیدان نمره  % یا ۹% میتوانید استفاده کنید و یا حتی بعداز شستشو مواد از سر برای اینکه کوتیکول ها کامل باز شده و رنگ زدایی تا ۹۰% انجام میشود.