28

 

مناسب برای موهای رنگ شده جهت تثبیت و افزایش ماندگاری رنگ

طریقه مصرف :

برای هر بار مصرف می بایست شامپو به مدت ۲ دقیقه روی موها باقی بماند.