8

 

  • بدون آمونیاک

  • حاوی نرم کننده

  • مصرف آسان و سریع

  • با جلوه بسیار طبیعی (جو گندمی)