بدینوسیله از تمامی فعالان در زمینۀ پخش ، فروش و مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی جهت بازدید از نمایشگاه زیبایی و تندرستی ویژۀ محصولات آرایشی و بهداشتی دعوت بعمل می آید.

زمان : ۱۵ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۳

مکان : برج میلاد – سالن نمایشگاهی – غرفه شماره ۲ ( ساعت بازدید ۱۰ الی ۲۰ )