شرایط تخفیف پودر ریموور در نمایشگاه بهمن ماه ۱۳۹۳ (برج میلاد)

  • خرید نقدی بیش از دوازده بسته ( ۱۲ عددی ) شامل ۱۰ % تخفیف .
  • خرید نقدی بیش از یک کارتن ( ۲۴ بسته ۱۲ عددی ) شامل ۲۰ % تخفیف .
  • تخفیفات ، بصورت نقدی محاسبه می گردد .